...

Enköpings Rehabcenter

Stötvågsbehandling hälsena

När använder man stötvågsbehandling?

Stötvågsbehandling, ESWT eller shockwave therapy är en behandlingsform framför allt riktad mot inflammationer och muskelsmärtor. Exempel på besvär man kan få effektiv hjälp med är: hälseneinflammationer, ont under fötterna, ont vid och nedanför knät och knäskålen. Vissa axelproblem eller ont i armbågen blir också bättre av stötvågsbehandling. På Enköpings Rehabcenter har vi arbetat med stötvågsbehandling i över 10 års tid, så vi har lång och gedigen erfarenhet av behandlingsmetoden.

Hur fungerar stötvågsbehandling?

Som namnet antyder betyder stötvåg att man med hjälp av lufttryck skickar in en impuls i behandlingsområdet, för att starta en reparationsprocess.

Det som händer är att man får en ökad genomblödning i området som behandlas. Via hormoner ( substans P) fås en smärtlindrande effekt. Det aktiverar även stamceller, vilket framkallar läkning.

Ärrvävnad bryts ner, för att kunna nybildas.

Som alltid är det viktigt med gedigen kunskap av diagnostik och behandlingsteknik vid användning av ESWT, för att få ett snabbt och effektivt resultat.

Hur går en behandling till?

Det viktiga är att ställa rätt diagnos, och avgöra om stötvågsbehanding är lämpligt för besväret. Därför börjar en behandlingsserie alltid med en noggrann undersökning och förklaring av problemet. Gemensamt tar man fram en behandlingsplan.

Efter det följer behandlingarna. En behandling tar totalt 20 minuter. En behandlingsserie består av 3-4 behandlingar, med 5-10 dagars mellanrum. Sedan följer en tid då man avstår från behandling, ofta mellan 4-6 veckor, för att sedan utvärdera resultatet. Ofta har besvären minskat mycket under den tidsperioden. Om det behövs, upprepar man behandlingsserien och utvärderingen.

Efter stötvågsbehandlingen

Hur känns stötvågsbehandling? Eftersom man behandlar ett ömt område, gör det lite ont. Vi är noggranna med att förklara att man när som helst kan minska intensiteten i behandlingen, eller ta en paus.

Efteråt kan man uppleva obehag eller lite tillfällig smärta. Det innebär enbart att det pågår en läkningsprocess. Viktigt är att man inte äter antiinflammatoriska mediciner under behandlingsperioden, eftersom det förlångsammar läkningsproc3essen. Däremot är det givetvis fritt fram för alvedon eller andra smärtstillande mediciner.

Hur effektivt är stötvågsbehandling?

Det varierar givetvis mycket beroende av ålder, vilken form man själv är i, och själva orsaken till varför man fått en inflammation, eller ett smärtproblem. Vid rätt förutsättningar och en bra undersökning brukar man säga att de med en inflammation i knäskålssenan, blir bra i 95% av fallen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.