...

Enköpings Rehabcenter

Dry needling

 Dry needling

Dry needling (DN) skall inte förväxlas med akupunkturbehandling. På Enköpings Rehabcenter har vi tidigare arbetat med akupunkturbehandlingar. Det har vi slutat med, och använder istället DN. Enligt vår erfarenhet är DN mycket effektivare än akupunktur. I vissa fall har vi haft dramatiska resultat, med minskning av smärta som har varit ihärdig under lång tid, i vissa fall många år.

Vad är då DN? Vid DN använder man samma tunna nålar som vid akupunktur, men på ett helt annat sätt. Dry needling betyder ”torrnålning”, till skillnad mot Wet needling. Vid wet needling använder man mediciner, som botox, cortison, eller kvaddlar. Undersökningar har visat att torrnålning kan vara mer effektivt än botox. Framför allt slipper man följderna av botoxen. Vid DN letar man efter spända stråk i muskler som gör ont, för att sedan sätta en tunn nål i punkten, eller triggerpunkten. I folkmun kallas det också muskelknut. Vid träff i en affekterad muskel, fås ofta en ryckning, eller reflex i muskeln. Patienten upplever att det  känns som en elektrisk stöt, eller gör lite ont. Det är ett kvitto på att nålen förts in på rätt ställe.

Efter behandlingen kan man känna ett obehag, eller ömhet, som efter ett kraftigare träningspass. Ömheten kan vara samma dag, men i vissa fall längre tid. 1-2 dagar är inte helt ovanligt. Ofta känner sig patienten mycket bättre än innan behandlingen gjordes efter 1-3 behandlingar.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.